THE CASINO DIARIES

The Casino Diaries

The Casino Diaries

Blog Article

We nemen alle opmerkingen serieus om ervoor te zorgen dat we alle klanten de very best mogelijke ervaring bieden.

In het geval van opschorting of afsluiting van het Gebruikersaccount van een Speler, behoudt 711 BV zich het recht voor om:

Elk gebruik van de inloggegevens wordt verondersteld te zijn gemaakt door de Speler. Bijgevolg kan 711 BV in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de schadelijke gevolgen voor de Speler wanneer deze voortvloeien uit onrechtmatig of frauduleus gebruik of misbruik van zijn inloggegevens en van de toegang tot de Web page door derden.

Het is de Speler niet toegelaten om een Gebruikersnaam te kiezen die verwarring kan veroorzaken satisfied een andere speler.

alle clausules opgesomd in deze Algemene Voorwaarden, alsook alle voorschriften en gedetailleerde instructies van de spelen die beschikbaar zijn op de Web site.

Deze storting is noodzakelijk om de opgegeven IBAN als tegenrekening te verifiëren. De tegenrekening moet altijd op naam van de Speler staan.

Overeenkomstig de toepasselijke Europese richtlijnen en de nationale wetgeving tot omzetting ervan in de lidstaten, wordt er in het opgemerkt dat de inschrijving van de Speler zoals weergegeven in artikel 5 van de Overeenkomst, wanneer de Speler het vakje voor "Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd" heeft aangevinkt, wordt beschouwd als een make money in nigeria elektronische handtekening.

de toegang van andere Spelers tot de Internet site en de spelen niet te beperken, onrechtmatig toe te eigenen of te verbieden, doorway middel van welke course of action of instrument dan ook;

Het Stay casino aanbod is voor jou geblokkeerd. Je kan niet verder spelen op dit onderdeel tot de beperking is verwijderd. Contacteer de klantenservice voor meer informatie.

Je registratie is geweigerd. Je kan bij ons geen account aanmaken. Neem contact op fulfilled de klantenservice indien je vragen hebt.

Elke transactie, inzet of betaling van of aan een Speler te blokkeren, op te schorten of te annuleren;

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen. De Overeenkomst vervangt alle overeenkomsten die eerder zijn gesloten doorway de Partijen betreffende de toegang tot de Web page en de deelname aan de on the web kansspelen.

De versie van de Overeenkomst op de Web-site van 711 BV is de geldende versie, die bindend is voor alle Spelers, achieved onmiddellijke ingang voor de toekomst na de akkoordverklaring doorway de Speler.

711 BV behoudt zich steeds het recht voor om het verzoek tot opname te onderzoeken door de Danger & Fraude-afdeling op mogelijke risico’s in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).

Report this page